zdobywać


zdobywać
Zdobyć coś sposobem zob. sposób 3.
Zdobyć ostrogi (w czymś) zob. ostroga.
Zdobyć świat zob. świat 22.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zdobywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zdobywaćam, zdobywaća, zdobywaćają, zdobywaćany {{/stl 8}}– zdobyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIIb, zdobywaćbędę, zdobywaćbędzie, zdobywaćbądź {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdobywać laury — {{/stl 13}}{{stl 7}} odnosić sukcesy, zdobywać uznanie, nagrody; zwyciężać, wygrywać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdobywać – zdobyć ostrogi — {{/stl 13}}{{stl 7}} zdobywać doświadczenie, pozycję, osiągać coś w jakimś zawodzie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wtedy zdobywali ostrogi dzisiejsi profesorowie i kierownicy ekspedycji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdobywać się – zdobyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} robić, nabywać coś kosztem wyrzeczeń, znacznego wysiłku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zdobyć się na wycieczkę do Egiptu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podbijać – podbić [zdobywać – zdobyć] świat — {{/stl 13}}{{stl 33}} zdobywać powszechną popularność, sławę; stawać się znanym, popularnym, powszechnie używanym :{{/stl 33}}{{stl 10}}Podbił świat swoimi odkryciami. Komputery podbijają świat. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • brać — I ndk IX, biorę, bierzesz, bierz, brał, brany 1. «ujmować, chwytać, obejmować ręką, oburącz (także narządem chwytnym, np. u zwierząt, albo narzędziem); przystosowywać do niesienia, trzymania» Brać co palcami, ręką, zębami, łyżką, widelcem, łopatą …   Słownik języka polskiego

  • dwór — m IV, D. dworu, Ms. dworze; lm M. dwory 1. «obszerny dom mieszkalny charakterystyczny dla dawnych posiadłości ziemskich, dawna siedziba ziemiańska» Dwór modrzewiowy, drewniany, murowany. Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, na… …   Słownik języka polskiego

  • zdobyć — dk, zdobyćbędę, zdobyćbędziesz, zdobyćbądź, zdobyćbył, zdobyćbyty zdobywać ndk I, zdobyćam, zdobyćasz, zdobyćają, zdobyćaj, zdobyćał, zdobyćany 1. «odebrać coś komuś przemocą, opanować, zagarnąć coś w walce» Zdobyć twierdzę, ziemię, łupy. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • opanowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, opanowywaćowuję, opanowywaćowuje, opanowywaćany {{/stl 8}}– opanować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, opanowywaćnuję, opanowywaćnuje, opanowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uczyć się — I – nauczyć się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zdobywać jakiś zasób wiedzy, przyswajać sobie jakieś wiadomości lub umiejętności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uczyć się do matury. Nauczył się chemii. Nauczył się skakać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień